Kapitola 3-Tutoriál k PHP a MySQL: Dátové typy

Kapitola 3-Tutoriál k PHP a MySQL: Dátové typy

PHP dokáže pracovať s najrôznejšími tipmy dát a údajov. V tejto kapitole sa naučíme ohľadne možnosti a druhov údajov v PHP.

Čó sú dátové typy?

PHP dokáže pracovať s veľkým množstvom dat. Napríklad v 2 kapitole sme vytvorili skript kde bol vypísaný text. PHP dokáže pracovať s rôznymi kúskami textu. Tieto kúsky textu sa volajú reťazce. Taktiež dokáže pracovať ako kalkulačka to znamená že PHP dokáže základné matematické výpočty a operácie.

Dátový typ teda predstavuje určenie konkretného druhu dat-môže sa teda jednať o dátovy typ text alebo čísla. V skutočnosti dokáže PHP pracovať s 8 dátovymi typmi. Na začiatok si ukážeme 3 najpoužívanješie,neskôr prejdeme na zvyšné 5.


Reťazce

Jednym zo základných typov dát s ktorými dokáže PHP pracovať sú kúsky textu. Tieto kúsky textu nemusia obsahovať len písmena,ale aj čísla a rôzne špeciálne znaky. Nazývame ich reťazce.

Reťazce sme použili už v kapitole 2 kde sme si vytvorili následvný skript:

<?php
 echo 'Ja som prvý php skript.';
?>

Za echom je teda ten kúsok textu. Takto sa zapisujú reťazce. Je potreba ich správne uzavrieť do úvodzoviek.

Príklad:

 

<?php
 echo "Ahoj";
?>

Pokiaľ si skúsite obidve príklady,tak zistite že obidve sa správajú úplne rovnako,tj. vypíšu text do prehliadača.


Čísla

PHP podporuje čísla hneď v dvoj podobe presnejšie Celé a reálne čísla.

 

Celé čísla: To sú podľa matematiky akékoľvek čisla ktoré nemajú desatinnú čiarku. Narozdiel od matematiky,PHP nemôže mať číslo príliš veľké. PHP obvykle podporuje celé čísla v rozsahu od -2 147 483 648 do + 2 147 483 647

Reálne čísla: To sú čísla ktoré môžu ale nemusia obsahovať desatinnu čiarku. Reálne čisla môžu byť i veľmi veľké čisla ktoré sa nevojdu do celích čísel. Narozdiel od matematiky v PHP majú reálne čisla omedzenú presnosť,to znamená že sa zaokrúhľuju pri výpočtoch.


 

Zápis celých a reálnych čísiel

Pokiaľ zapíšete nejaké čislo v PHP,nemusí byť na prvý pohľad zrejme,či ide o celé alebo reálne číslo. Napr. číslo 4 može byť aj aj. Základne rozlíšenie  spoćíva teda v tom,že napíšete desatinnu čiarku v zápisu čísla,jedna sa o reálne. Ak ju nenapíšete,ide o celé číslo. Ukážeme si príklady:

Celé číslo:

3

Reálne číslo

3.0

Pre výpis čísel budeme používať príkaz echo ktorý dokáže veľmi dobre vypisovať aj čisla:

<?php
 echo 333;
 // Vypíše číslo 333
?>

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_03.php

A príklad pre reálne číslo:

<?php
 echo 2.178;
 // Vypíše číslo 2.718
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_04.php

V prvom príklade vypíše do prehliadača čislo 333 a v druhom reálne čislo 2.718


Zápis celých čísiel

Existuju 3 spôsoby ako zapísať celé čísla. Prvý a najobvyklejší spôsob je zapísanie čísla v rámci desiatkovej sústavy tak,jak to všetci dobre poznáme:

3 456

Ale pozor,ak pred číslo napíšete 0x alebo 0X,bude to PHP považovať za číslo zapísane v šestnáckovej sústave (Neskor vysvetlim čo to je) ,ak tam napíšete len 0,bude v osmićkovej sústave. To znamená že nadbytočné nuly na začiatkoch čísel neudávajte. Ak to urobíte nemusí sa vám ukázať to čo ste očakávali. Uvedieme si príklad:

<?php
 echo 017;
 // Vypíše: 15
 // Pozor na to! 
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_05.php


Zápis reálnych čísiel

Reálne čísla nám poslúžia vtedy ak potrebujeme číslo s desatinnou čiarkou a čísla ktoré su vačšie ako celé čísla. Bežná hodnota presnosti reálnych čísel je 14 platných čísel. Zápis je jednoduchý ako pri celých čísiel,len ju doplníme čiarkou:

<?php
 echo 3.14;
 // Vypíše bežné reálne číslo.
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_06.php

 

Za reálne číslo bude PHP považovať aj dlhé reálne číslo v rozsahu už ako sme spomínaly od – 2 147 483 648 do + 2 147 483 647

<?php
 echo 1000000000000;
 // I toto je reálne číslo
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_07.php

Poslednou možnosťou ako zapísať reálne číslo je zápis,ktorý sa volá vedeckou notáciou.

Príklad:

<?php
 echo 12e3;
 // Reálne číslo vo vedeckej notacii 
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_08.php

Táto možnosť má za sebou veľké alebo malé e,za ktorým pokračuje číslo nazývane exponent. takže zápis 12e3 znamená 12 krát desat na tretiu,výsledok je teda 12000


Matematické výpočty z číslamy

PHP dokáže čísla aj násobiť,spočítavať,deliť. Dokáže toho veľa. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako spočítať 2 čísla pomocou PHP a výsledok nám vypíše príkaz echo:

<?php
 echo 12 + 6;
?>

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_09.php

PHP sa najpr pozrie na zápis 12 + 6 a spočíta ho ako v kalkulačke. Vyjde mu ćíslo 18 a echo nám ho zobrazí v prehliadači.


Výpisy hodnôt

Príkaz echo

Už sme si vysvetlovali na čo príkaz echo je. Je to najčastejšie užívaný príkaz pre výpis dát. lenže neskôr sa zoznámime s datami,pri ktorých nám už echo nepomôže. Ale na čísla a reťace je dobrý a není dôvod prečo ho nepoužívať.

Výpis hodnoty pomocou funkcie print_r

Funkcia print_r je ďaleko univerzalnejšia,ako príkaz echo,dokáže totiž dobre vipísať hocijakú hodnotu,a to i tam kde príkaz echo prestáva staćiť. túto hodnotu budeme používať pri zložitejších dátových typoch. Rozdiel medzi echo a print_r je po prvé v zápisu. U funkcie print_r musíte umiestniť vypisovanú hodnotudo zátvoriek,zatiaľ čo pri príkazu echo ich používať nemusíte. je tomu tak preto,lebo každa funkcia vyžaduje,aby za jeho menom boli umiestnene zátvorky,zatieľ ćo echo je príkaz a preto zátvorky nevyždauje. Príklad kde vypíšeme číslo 3 pomocou funkcie print_r:

<?php
 print_r(3);
 // Vypíše: 3
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_10.php

Ďalším rozdielom je že fukcia print_r dokáže vypísať len jednu hodntou,kde príkaz echo ich dokáže vypisať viac. Tretím základným rozdielom je to,že funkcia print_r je daleko schopnejšia pri výpisu zložiteších dát,než príkaz echo. Funkcia print_r je ďaleko univerzálnejšia.

<?php
 print_r('abc');
 // Vypíše: abc
?>

 

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_11.php


Diagnostický výpis hodnoty pomocou funkcie var_dump

Ďalšou možnosťou pre výpis dat je funkcia var_dump. Táto funkcia sa líši v tom,že okrem samotných dát uvidíte vo výpise i to,o aký typ sa jedná. Príklad:

<?php
 var_dump('abc');
 // Vypíše: string(3) "abc"
?>

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/php/tut/kap1/kap03_12.php

Pokiaľ si spustíte príklad vypíše vám nasledujúci text:

string(3) „abc“

V tomto textu vravý všetko. Najpr zdieľa informáciu o dátovom typu. Slovo string je anglicky reťazec a PHP ich používa,vždy keď chce povedať,že sa pracuje z reťazcami. Za slovom string je v zátvorkach uvedené číslo 3,tím je povedane,že ide o reťazec ktorý obsahuje 3 znaky. A úplne na koniec sa vypíše v dvojitých úvodzovkach vlastný reťazec,teda text  abc.

Z vyššie uvedeného príkladu je vidiet,že funkcia var_dump je skor diagnostická funkcia. Jej účelom je hlavne podať maximálne informácie o nejakých dátach v skripe PHP. Funkcia var_dump najskôr nikdy nevyužijete,pre bežný výpis,ale poslúži vám vždy keď budete chceť vediet,čo sa deje vo vnútri nejakého skriptu PHP.

2 thoughts on “Kapitola 3-Tutoriál k PHP a MySQL: Dátové typy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *