Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

pwd

 • Zobrazí aktuálny pracovný adresár. Na začiatku práce v systéme je užívateľov
  pracovný adresár nastavený na domovský adresár. Príkaz pwd nemá žiadne ďalšie
  prepínače ani argumenty.

cd

 • Tento program zmení aktuálny pracovný adresár (z anglického jazyka: change
  directory znamená: zmeniť adresár).
 • Ak sa chceme prepnúť do adresára, ktorý neexistuje, tak nám terminál vyhodí hlásenie
  o chybe: „No such file or directory.“
 • Z významového hľadiska sú si príkazy cd /var, cd lib a jeden príkaz cd /var/lib
  totožné. Druhý príkaz je úspornejší ako ten prvý.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Pri prechádzaní priečinkami môžeme použiť klávesu TAB, ktorá nám zobrazí všetky
  možné priečinky a súbory, do ktorých sa môžeme prepnúť. Klávesa TAB je veľmi
  mocná, výrazne zjednodušuje prácu v shellu.
 • Ak by sme opäť chceli ísť o adresár vyššie, zadali by sme príkaz cd.. .

Výpis obsahu adresára

ls

 • Príkaz ls vypíše obsah adresára (z angličtiny list). Program má mnoho argumentov
  špecifikujúcich čo a ako sa má vypísať. Ak je program ls použitý bez argumentov,
  vypíše zoznam mien súborov v pracovnom adresáre.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Program ls môže taktiež zobraziť aj skryté súbory a priečinky použitím prepínača -a
  ls –a
 • použitím prepínača -F sa nám zobrazí aj druh jednotlivých súborov
  ls -aF.
  Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára
 • Pre detailnejší výpis súborov použijeme prepínač -l. Zobrazí sa nám tabuľka kde sú
  zobrazené práva, vlastník, skupina, veľkosť a dátum modifikácie
 • Prepínač -r nám umožní vypísanie súborov a priečinkov v opačnom poradí.
 • Prepínač -S nám umožní vypísanie súborov a priečinkov podľa veľkosti.
 • Prepínač -t nám umožní vypísanie súbor a priečinkov podľa času poslednej
  modifikácie súboru alebo priečinku.
 • Prepínač -1 nám umožní vypísať súbory a priečinky do jedného stĺpca.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Prepínač -R nám umožní vypísať súbory vo všetkých podpriečinkoch rekurzívne.
 • Prepínač -n je skoro to isté ako -l ale naviac vypíše UID aj GID.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Za príkaz ls {Prepínače} tiež možno napísať cestu, ktorý priečinok alebo súbor sa má
  vypísať.

tree

 • Program tree nám umožní vypísať hierarchiu v stromovej forme. Program tree nie je
  štandardnou súčasťou všetkých implementácií Linuxu. Je potrebné ho doinštalovať.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Prepínač -d nám umožní vypísať iba adresáre.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

 • Prepínač -f nám umožní vypísať plnú cestu každého súboru.
 • Prepínač -D nám vypíše ku každému súboru aj dátum poslednej modifikácie.
 • Prepínač -u nám vypíše meno vlastníka
 • Prepínač -r nám vypíše hierarchiu súborov v opačnom poradí

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *