Tutoriál k PHP a MySQL-Úvod

Tutoriál k PHP a MySQL-Úvod

Zdravím vás,tak dnes som začal pracovať na PHP tutoriáloch. Tutoriál je pre úplných začiatočníkov ako aj skúsenejších,takže nemusíte mať žiadne dovednosti,ale ak máte,je to len výhodou. Bolo by dobre ovládať aspoň základy HTML alebo skúsiť naprogramovať niečo v programe IMAGINE,ale nevadí naučime sa všetko tu. V tomto úvode vám predstávím,čo sa na naších stránkach www.pocitacovyexpert.6f.sk naučíte z oboru PHP

Tutoriál k PHP a MySQL-Úvod

 

PHP tutoriál si rozdelíme na tutoriály tak ako v HTML a CSS

Budeme si ukazovať aj príklady ktoré budeme spolu skúšať,takže ak sa chcete naučiť PHP,je potreba aby ste to robili tiež. Tieto turiály sú vhodné jak pre samoukov,tak aj pre školy,pretože budeme využívať prednosti teórie,vytvoríme si aj pár formulárov alebo návštevných kníh.

Naučíme sa:

 1. Princíp Klient/Server
 2. Ako používa počítač URL
 3. Čo sú statické a dinamické webové stránky
 4. Serverové skriptovacie jazyky

 

 1. Čo je PHP a jeho verzie
 2. Čo budeme potrebovať na prácu s PHP
 3. Webový server s podporou PHP skriptov
 4. Inštalácia webové servera na náš PC
 5. Ovládanie a test či sme správne nainštalovali náš webový server

 

 1. Ako spustiť prvý skript PHP
 2. Štruktúra skrptu PHP
 3. Ako zapisovať kod PHP vo vnútri skriptu PHP
 4. Príkaz echo
 5. Význam bodkočiarky
 6. Komentáre v PHP skriptoch

 

 1. Celé a reálne čísla-ich zápis
 2. Matematické výpočty z číslami
 3. Výpis hodnoty pomocou funkcie print_r
 4. Diagnostický výpis hodoty pomocou funkcie var_dump
 5. Premenné-Čo je to
 6. Priraďovanie hodnôt premenným
 7. Priradenie čísla k premenným
 8. Výpis hodnoty premennej na obrazovku
 9. Opakované priradenie hodnoty premennej
 10. Priradenie reťazca premennej
 11. Názvy premennych
 12. Zrušenie premennej

 

 1. Zápis reťazcov uzatvorených v jednoduchých úvodzovkách
 2. Sekvencia escape
 3. Zápis reťazcov uzatvorených v dvojitých úvodzovkách
 4. Premenné vo vnútri reťazcu
 5. Písanie dlhých reťazcov-heredoc syntaxe
 6. Spojovanie reťazcov
 7. Práca s jednotnými znakmi
 8. Zistenie dĺžky reťazcu

 

 1. Príkaz if
 2. Príklady tvorby konštrukcie s if
 3. Neúplný podmienený príkaz if
 4. Funkcia die
 5. Operátory porovnávanie hodnôt
 6. Dátovy typ boolean
 7. Operátory porovnávania hodnôt s kontrolou typu
 8. Porovnávanie reťazcov
 9. Tabulka ASCII
 10. Princíp porovnavanie reťazcov
 11. Porovanvanie dvoch reťazcov v podani PHP
 12. Porovnávanie reťazca s číslom
 13. Logické operátory
 14. Logická negácia
 15. Logické operácie and a or
 16. Neúplné vyhodnocovanie logických výrazov pomocou and a or

 

 1. Matematické výpočtyAritmetické operácie
 2. Delenie čísel
 3. Operácie inkrementácie a dekrementácie
 4. Aritmetika v prípade reťazcov

 

 1. Cykly
 2. Cyklus while
 3. Príkaz break v cykloch
 4. Cyklus do while
 5. Cyklus for

 

 1. Konštrukcia switch
 2. Jednoduchá konstrukcia switch
 3. Príkaz break v switch

 

 1. Vytváranie polí
 2. Konstrukcia array
 3. Ako využiť pole
 4. Vyhľádavanie v polí
 5. Zmena prvkov v poli
 6. Reťazce ako indexy

 

 1. Funkcie-parametre
 2. Návratové hodnoty funkcii
 3. Uživateľské funkcie PHP
 4. Uživateľské funkcie s parametrami
 5. Príkaz return
 6. return bez navratovej hodnoty
 7. return s navratovou hodnotou
 8. Globálne a lokálne premenné

 

 1. Formuláre
 2. HTML formuláre,príkaz <form>
 3. Akcia submit-Odoslanie dát formulára
 4. Pridávanie dát do formulára
 5. Pridávanie textového pola na formulár
 6. Formuláre v PHP
 7. Príklad z dat formulárov
 8. Metódy odosielanie dat GET a POST
 9. Metóda odosielania a skript v PHP
 10. Pŕijem dát z formulára

Príklady: Zadaj heslo inak sa sem nedostaneš

Akú mám postavu

 

 1. Čo sú regulárne výrazy
 2. Tester regulárnych výrazov
 3. Test na znak-slovo
 4. Opakovanie v regulárnych výrazov
 5. Zátvorky v regulárnych výrazov
 6. Praktické príklady:Test na celé číslo,test na správnu e-mailovú adresu
 7. Funkcia ereg
 8. Funkcia eregi

 

 1. Príkaz include-vloženie skriptu PHP
 2. Príkaz require
 3. Zamedzenie viacnásobného vloženie súboru

 

 1. MySQL-Čo je to
 2. Jak pracuje
 3. SQL
 4. MySQL ako súvisi s PHP
 5. Nástroj pre prácu s Mysql
 6. Databázový server MySQL
 7. phpMyAdmin
 8. Databáza a databázová tabuľka
 9. Polia v databázovej tabuľke

 

 1. Vytvorenie databáze a tabuľky
 2. Práca s datami nad MySQL
 3. Vkladanie nových dat a ich zobrazenie
 4. SQL a phpMyAdmin
 5. SQL príkaz SELECT
 6. Jednoduchý tvar SQL príkazu SELECT
 7. Zotriedeie výsledných dat-klauzula ORDER BY
 8. Omedzenie počtu vrátených dat-klauzula LIMIT
 9. Preśivanie dát-klauzula WHERE

 

 1. Pripojenie k databázi MySQL
 2. Odpojenie od MySQL
 3. Zaslanie dotazu SQL do MySQL
 4. Prevzatie výsledkov s MySQL
 5. Prevzatie skutočných dát z MySQL
 6. Slovenčina/Čeština v MySQL

 

 1. Vytvorenie vlastnej návštevnej knihy
 2. SQL príkaz INSERT
 3. Bezpečnosť reťazcov v príkazoch SQL
 4. SQL a funkcia NOW()
 5. Formulár pre vloženie zápisudo návštevnej knihy
 6. Vloženie nového zápisu
 7. Výpis zápisov v knihe návštev
 8. Tvorba skriptu pre knihu návštev

 

 1. Odosielanie e-mailov v PHP
 2. Odoslanie viacriadkového e-mailu
 3. Odoslanie e-mailu viacerým príjemcov
 4. Nastavenie odosielateľa e-mailu
 5. Formulár pre odoslanie e-mailu

 

 1. Session-Princip použitia
 2. Session v PHP
 3. pridávanie dat do session

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *