SSH SERVER - prostredníctvom produktu Cygwin

SSH SERVER – prostredníctvom produktu Cygwin

Cieľ: Na počítači pripojenom v lokálnej sieti prevádzkovať službu SSH servra prostredníctvom operačného systému Windows XP.

Úlohy: Sprevádzkujte podľa nižšie uvedeného postupu službu SSH servra na operačnom systéme Windows XP Profesional. Použite sprevádzkovaný SSH servrer na prenos súborov i na vzdialené prihlásenie.

1) Povolenie portu (resp. Služby) súvisiaceho s prevádzkou SSH servera.

a)     Port číslo – 22

b)    Vo firewalle

Postup

1) Štart => Ovládacie panely => Brána firewall systému windows => Výnimky => Pridať port (Názov „SSH SERVER „; Číslo portu: „22“; TCP)

2) Inštalácia programového vybavenia nutného pre prevádzku služby SSH servra

Podmienky: Pripojenie k internetu alebo inštalačné súbory programu cygwin.

Pripojenie k internetu:

2a) Siahnutie inštalačného súboru.

a) Z browsera http://www.cygwin.com/setup.exe

 

 

b) Uložíme do adresára, ktorý môže v budúcnosti slúžiť ako zdroj pre   inštaláciu. napr. „c:\Install\cygwin-install“

2b) Spustenie samotnej inštalácie.

a) Spustím program „setup.exe“ ako administrator.

2c) Výber spôsobu inštalácie.

a) „Choose A Download Source“

b) Potvrdiť voľbu „Install from Internet“

2d) Výber adresára, kde sa cygwin nainštaluje

a) Potvrdiť voľbu Root directoty „c:\cygwin“

2e) Výber adresára, kde sa uložia inštalačné súbory.

a) „Select Local Package Directory“

b) Potvrdiť voľbu Local package directory „c:\Install\cywin-install“

2f) Výber spojenia, ktoré sa použije pre stiahnutie potrebných súborov.

a) „Select your Internet Collection“, Potvrdiť voľbu Direct Connection

2g) Výber stránky (servera), z ktorej sa budú sťahovať súbory.

a) Choose A Download Site „http://mojhosting.sk“

2h) Výber balíkov, ktoré chceme inštalovať.

a) „Select Packages“

b)  openssh

c)  tcp_wrappers

d)  zlib

SAMOTNÁ INŠTALÁCIA JE DOKONČENÁ

 

 

3) Nastavenie systémových premenných.

a) Úprava C:\cygwin\cygwin.bat

 

@echo off

set CYGWIN=binmode tty ntsec

C:

chdir \cygwin\bin

bash --login -i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladá sa existencia užívateľského konta, ktoré má nastavené heslo (nie bez hesla).

Ak takéto užívateľské konto neexistuje, je nutné ho vytvoriť.

4) Harmonizácia prihlasovacích údajov (užívateľov a skupín).

4a) Spustiť prostredie cygwin „c:\cygwin\cygwin.bat“ – ikona na ploche

4b) Spustiť príkaz „mkpasswd -cl > /etc/passwd“ – harmonizácia užívateľov

4c) Spustiť príkaz „mkgroup –local > /etc/group“ – harmonizácia skupín

5) Konfigurácia SSH servera.

5a) Spustiť príkaz „ssh-host-config“

5b) „Should privilege separation by used ?“ yes

5c) „Should this script attempt to create a new local account ‚sshd‘?“ yes

5d) „Do you want to install sshd as a service?“ yes

5e) „Enter the value of CYGWIN for the deamon: [] “ Enter

6) Spustenie SSH démona.

6a) Spustiť príkaz „net start sshd“ alebo „cygrunsrv –start sshd“

 

 

7) Otestovanie funkcie služby SSH

7a) Spustiť príkaz „ssh -v pxexpert@localhost“ – vzdialené prihlásenie

7b) Spustiť príkaz „ssh -v krupsa@10.1.6.91“ – vzdialené prihlásenie

7c) Použiť program „putty“ – vzdialené prihlásenie

7d) Použiť program „winscp“ – prenos súborov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *