HTML5 prehrávanie videa

HTML5 prehrávanie videa

V tomto článku vám ukážem,ako pomocou HTML5 vytvoriť video s prehrávačom

V komentároch v zdrojovom kóde nájdete jednoduchý postup.

Vytvoríme si súbor .html s názvom napr. videopcexpert.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <meta charset="utf-8" />
 <link rel="stylesheet" href="styly.css">
 <title>Časová osa</title>

 <video id="movies" autoplay oncanplay="startVideo()" onended="stopTimeline()" autobuffer="true"
  width="400px" height="300px">
  <source src="/html5/klip.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>
  <source src="/html5/klip.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
 </video>

 <canvas id="timeline" width="400px" height="300px">

 <script type="text/javascript">

  // doba v milisekundách medzi aktualizáciami snímok
  var updateInterval = 5000;

  // veľkosť snímkov
  var frameWidth = 100;
  var frameHeight = 75;

  // počet snímkov
  var frameRows = 4;
  var frameColumns = 4;
  var frameGrid = frameRows * frameColumns;

  // aktuální snímok
  var frameCount = 0;

  // k zrušeniu časovača po skončení prehrávania
  var intervalId;

  var videoStarted = false;

  function startVideo() {

    // časovač sa nastaví iba pri prvom spustení videa
    if (videoStarted)
     return;

    videoStarted = true;

    // zobrazení úvodního snímku a nastavení časovače pro pravidelné 
    // zobrazování dalších snímků
    updateFrame();
    intervalId = setInterval(updateFrame, updateInterval);

    // nastavenie obsluhy kliknutí na snímku
    var timeline = document.getElementById("timeline");
    timeline.onclick = function(evt) {
      var offX = evt.layerX - timeline.offsetLeft;
      var offY = evt.layerY - timeline.offsetTop;

      // určenie poradia snímky, na ktorý používateľ klikli (počíta sa od nuly)
      var clickedFrame = Math.floor(offY / frameHeight) * frameRows;
      clickedFrame += Math.floor(offX / frameWidth);

      // určenie snímku hľadaného vo videu
      var seekedFrame = (((Math.floor(frameCount / frameGrid)) *
                frameGrid) + clickedFrame);

      // ak užívateľ klikol na snímku, ktorý sa v časovej osi nachádza
      // za aktuálnym snímkom, jedná sa o snímka z predchádzajúceho cyklu snímok
      if (clickedFrame > (frameCount % 16))
        seekedFrame -= frameGrid;

      // nie je možné posunúť sa pred začiatok videá
      if (seekedFrame < 0)
       return;

      // presunutie na daný snímok videa (v sekundách)
      var video = document.getElementById("movies");
      video.currentTime = seekedFrame * updateInterval / 1000;

      // nastavenie aktuálneho počtu snímok na cieľový snímku
      frameCount = seekedFrame;
    }
  }

  // zobrazí snímka na plátne
  function updateFrame() {
    var video = document.getElementById("movies");
    var timeline = document.getElementById("timeline");

    var ctx = timeline.getContext("2d");

    // výpočet aktuální pozice na základě počtu snímků 
    // následně se do plátna přidá obrázek - jako jeho zdroj slouží video
    var framePosition = frameCount % frameGrid;
    var frameX = (framePosition % frameColumns) * frameWidth;
    var frameY = (Math.floor(framePosition / frameRows)) * frameHeight;
    ctx.drawImage(video, 0, 0, 400, 300, frameX, frameY, frameWidth, frameHeight);

    frameCount++;
  }

  // ukončeie zobrazovánía snímku
  function stopTimeline() {
    clearInterval(intervalId);
  }

 </script>

</html>

Výsledok:

http://www.pocitacovyexpert.6f.sk/html5/videopcexpert.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *