Počítačové siete-Prístupové metódy v LAN a technológia Ethernet

Počítačové siete-Prístupové metódy v LAN a technológia Ethernet

1.  Prístupové metódy v LAN a technológia Ethernet Keďže nemôže byť káblom (médiom) spojený každý užívateľ s každým (topológia MESH, drahá, veľa vodičov), sú spoje zdieľané viacerými užívateľmi. Pri zdieľaní treba určiť, kto a kedy bude mať k médiu prístup. Prístup k médiu rieši 2. vrstva OSI modelu. V praxi sa prístupom k médiu zaoberá sieťová karta, (MAC adresa znamená Media Access Control […]