Spôsoby prepájania sietí

Spôsoby prepájania sietí

Spôsoby prepájania sietí Ak chceme prepojiť viac počítačov, alebo pripojiť LAN k ISP, alebo chceme prepojiť dve rôzne LAN, potrebujeme okrem médií vhodné sieťové zariadenia. Aby sme pochopili, ako pracujú základné sieťové zariadenia, vysvetlíme si najprv, akými spôsobmi dokážu tieto zariadenia komunikovať. Pri komunikácii dvoch zariadení pracuje jedno ako vysielač a druhé ako prijímač. Komunikačné režimy dvoch […]

Sieťové modely RM OSI a TCP/IP

Sieťové modely RM OSI a TCP/IP

Sieťové modely RM OSI a TCP/IP Komunikácia medzi jednotlivými uzlami siete vyžaduje množstvo hardvérových a softvérových prostriedkov. Riadenie komunikácie predstavuje rozsiahly problém (napr. od el. signálov, káblov a konektorov až po samotný prenos súborov). Ako najlepšie riešenie sa ukázalo rozloženie tohto problému na menšie časti, do hierarchicky usporiadaných vrstiev. Vrstva predstavuje istú časť funkcií siete (napr. […]